Podle dostupných informací aktuálně Zahraniční investoři drží 28,1 procenta českých státních dluhopisů. Od konce loňského roku se tento podíl zvýšil o 1,6procentního bodu. V absolutním vyjádření drží zahraniční investoři české dluhopisy za 741,2 miliardy korun, což je nejvyšší objem za pět let. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím dluhopisů je 2,63 bilionu Kč. Uváděná data vyplývají z údajů ke konci září letošního roku 2022, které v pondělí dne 31.10.2022 zveřejnilo ministerstvo financí, jak uvádí ekonomičtí zpravodajové portálu Patria.cz. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace (ČBA) Jakuba Seidlera je objem dluhopisů v držení zahraničních investorů dosud nejvyšší, když překonal rekordní hodnotu z června 2017.  Situace na dluhopisovém trhu s tuzemskými korporátními dluhopisy českých společností je dle sdělení finančních analytiků velmi obdobná a zájem zahraničních investorů, kteří akceptují o něco málo vyšší investorské riziko se rovněž výrazně zvýšil. Nicméně stále přetrvává především zájem domácích drobných investorů a zejména střadatelů, kteří touto formou se snaží ochránit své finanční prostředky před stále vysokou mírou inflace v České republice.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Společnost Wood Seeds s.r.o. byla založená v roce 2019 v čele s panem Adamem Benešem, předním odborníkem dřevařů v ČR. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora na tomto projektu formou upsaných dluhopisů.