Stávající ekonomická situace v České republice a to zejména po prohlášení guvernéra České národní banky (ČNB) pana Aleše Michla, který mimo jiné ve čtvrtek 3.listopadu letošního roku 2022 po zasedání Bankovní rady ČNB prohlásil : „…..připravte se na propad ekonomiky“, tak přivedla zejména emitenty korporátních dluhopisů již v předstihu výrazněji přesvědčit investory o své důvěryhodnosti. V době počínajícího ekonomického cyklu recese, který ČNB odhaduje podle své prognózy s téměř jistotou na jaro příštího roku 2023 s tím, že již 4.čtvrtletí roku 2022 má skončit v ČR s poklesem HDP o – 0,70 procenta, právě odpovědné společnosti jako projev své stability navyšují svůj základní kapitál, kterým pak ručí za své závazky. Právě jednou z takových to firem jako lesnický hospodář a následný zpracovatel dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Aktuálně k datu 1,11.2022 tato společnost zvýšila své kmenové jmění nebo-li základní kapitál z původních 200.000 při svém založení přes postupné zvyšování na jeden a následně deset milionů českých korun (CZK) až po současnou výši 141 milionů českých korun s výhledem předpokladu dorovnání na celkovou výši 150 milionů CZK v závěru letošního roku 2022.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora na tomto projektu formou upsaných dluhopisů.