Podle již několik let platné metodické podpory českého ministerstva zemědělství, které má ve své působnosti i lesy na území ČR platí představa, která je i podporována z lesnických fondů státu to, že české dřevo by mělo být primárně zpracováno v dřevozpracujících provozech a tuzemských pilách. Cílem fondu je mimo jiné zvrátit letitý trend, kdy se z Česka vyváží surové, nezpracované dřevo, nikoli hotové výrobky s přidanou hodnotou. Kvůli tomu chystá ministerstvo další program, který by zpracování dřeva v Česku podpořil. Tento vývoj a obchodní trend je plně v souladu s plánem své expanze například u úspěšně se rozvíjející společnosti Wood seeds s.r.o., která aktuálně buduje dřevozpracující areál v Břasích u Plzně a spolu s tím připravuje i případný nákup vlastní pily pro zpracování tuzemského dřeva a to i s ohledem na značnou poptávku po palivovém dřevu. Vzniklá situace tak přímo nahrává možnosti financovat část těchto nákladů formou vlastních podnikových nebo-li korporátních dluhopisů. Právě o tento investiční nástroj je na finannčím trhu v současnosti značný zájem a to zejména mezi drobnými střadateli.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.