Rozvoj lesního hospodářství v návaznosti na dřevozpracující průmysl zažívá v souvislosti s aktuální energetickou krizí již druhým rokem velmi silný ekonomický boom. Spotřebitelský zájem o palivové dříví vzrostl v tomto zmiňovaném období více jak trojnásobně a kapacity lesnických společností, co se týče prodeje palivového dřeva jsou pro nadcházející zimu roků 2023 a 2024 již nyní téměř na začátku jara roku 2023 téměř vyprodány. Na základě těchto skutečností tak většina úspěšných lesnických společností má zájem o provoz vlastní pily na zpracování své dřevní hmoty, aby mohla hospodařit vysoce efektivně. Část takovýchto lesnických a dřevozpracujících společností vzhledem k finanční náročnosti pořízení vlastní pily a dalšího zařízení využívá investičního nástroje ve formě korporátních dluhopisů, kdy jako emitent pak tato společnost na základě situace na trhu poskytuje vysokou zárukou toho, že svým závazkům dostojí. Jednou z takových společností je pak dřevařská společnost Wood Seeds z Plzeňska, která právě za tímto účelem nedávno pořídila vlastní pilu Lesy Svatý Hubert s reálným předpokladem ročního obratu minimálně ve výši 50 milionů českých korun. Investice na pořízení a další rozvoj tohoto zařízení pro zpracování svého dřeva tak z části financuje právě ze své vydané emise korporátních dluhopisů.

Pila Lesy Svatý Hubert v současné době činí obrat cca 25 milionů korun. 80 % výroby tvoří produkce měkkého i tvrdého palivového štípaného dřeva v délkách od 25-60 cm. Po tomto dřevě je vzhledem k současné české energetické situaci velká poptávka a společnost zažívá silný tlak ze strany odběratelů právě po tomto produktu. Společnost Wood Seeds tak zásobuje domácnosti v okruhu cca 50 kilometrů a tento akční rádius se chystá zvětšit. Z těchto důvodů se vedení společnosti rozhodlo celkovou kapacitu výroby navýšit a to rozšířením směnného provozu pily na dvě směny, úpravou výroby a obměnou stávajících technologií za nové a výkonnější. V průběhu letošního roku 2023 je tak značný předpoklad, že produkci štípaného dříví zhruba zdvojnásobí Bonusem pro region je pak pozitivní fakt, že v místě této pily vznikne cca deset nových pracovních míst. Dalším výrobním artiklem je stavební řezivo, které tvoří 20 % naší produkce. Společnost vyrábí hlavně střešní latě, trámky a prkna.  Jinak tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. 

V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem. Vzhledem  k vysokému zájmu a doprodeji stávající emise tak aktuálně společnost k 3.2.2023 vydala novou emisi dluhopisů ve stejné výši výnosu 9,5 % ročně se splatností za 3 roky . Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.