Stávající vývoj inflace již začíná ukazovat dezinflační stav a to jak v eurozóně tak zejména pak ve Spojených státech amerických, kde dokonce meziroční inflace poklesla na 6,5 procenta. Obdobný vývoj zaznamenaly i státy eurozóny tj. země, kde je hlavní domácí měnou jednotná evropská měna euro (EUR). Eurozóna tak k 23.1.2023 vykázala meziroční inflaci ve výši 8,5 procenta, avšak jedná se celkový vážený průměr všech 20-ti evropských zemí platících eurem. Nicméně jsou členské země eurozóny jako například v Litvě, kde míra inflace na hodnotě ve výši 15,6 % ročně je o něco ještě vyšší než v zemích neplatících eurem jako například v České republice. Ovšem toto jsou spíše dle analytiků zvláštnosti neb v tradičních zemích eurozóny jako Lucembursko, Francie, ale i Španělsko včetně nyní již i Německa se míra inflace pohybuje pod deseti procenty. Aktuální míra inflace v České republice (ČR) jako členské zemi Evropské unie, ale nikoliv zemí platící eurem je dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze dne 11.1.2023 ve výši 15,1 % za rok 2022. Centrální bankéři z ČNB ve shodě s většinou finančních analytiků makléřských společností predikují také silnější pokles inflace v ČR, která by tak v konci letošního roku 2023 mohla dosáhnout stávajícího objemu eurozóny a to zhruba okolo rozmezí 8 – 9 procent meziročně.

Za stávající situace na počátku roku 2023 tak investoři a zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje s cílem ochránit své peníze před inflaci. V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem.Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.