V současnosti Vláda České republiky se chystá upravit příspěvky u penzijního spoření. Těm, kdo si měsíčně ukládají méně než pětistovku měsíčně, ji odejme úplně a štědřejší bude jen k těm, kdo začnou spořit více. „Dolní hranice úložky, od které se poskytuje státní příspěvek, se zvyšuje z 300 Kč na 500 Kč a zároveň se zvyšuje horní hranice úložky, nad kterou státní příspěvek již dále neroste, ze současných 1000 Kč na 1500 Kč,“ řekla Právu mluvčí resortu financí Gabriela Krušinová.  Návrh ministerstva financí již prošel meziresortním připomínkovým řízením a vláda ho má dostat na stůl do konce ledna. Součástí návrhu je také investiční penzijní účet s daňovým zvýhodněním, kdy jde o produkt, který má umožnit střádat si na stáří a případně tyto peníze investovat do akcií, dluhopisů, podílových listů a podobně.  Výrazněji by se penzijní systém mohl proměnit od roku 2025 a to připravovanou novelou důchodového zákona, kterou plánuje ministerstvo práce poslat vládě v září letošního roku, avšak stále patrně nepůjde o nutně potřebnou celkovou reformu důchodového systému v České republice. Nicméně právě očekávané změny s nejistým výsledkem tak zejména drobné střadatele utvrzují o tom, že je třeba si zajistit vlastní zajištění úspor včas na dobu důchodového věku.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.