Na základě prozatím pouze odhadů analytiků v napojení na statistiky jsou současné úspory obyvatel v České republice stále velmi vysoké až rekordní. Poslední ověřená data tak vycházejí ze zprávy Ministerstva financí ČR ze dne 30.6.2022, kde v rámci tak zvané „Zprávy o vývoji finančního trhu ČR za rok 2021“ je uvedeno, že úspory českých domácností se zvýšily meziročně o 7,4 % na sumu ve výši 5,4 bilionu českých korun. Celkově pak obyvatelé České republiky drželi u bankovních institucí v ČR částku ve výši 8,1 bilionu českých korun jako celkově alokované finanční prostředky do produktů těchto finančních institucí, avšak více jak polovina této celkové částky je vedena jako hotovost na běžných účtech. Vývoj inflace v posledních dvou letech tak přiměl řadu drobných investorů změnit své návyky ohledně spoření a úspory obyvatel tak dle současných odhadů se zmenšily. Nicméně stále jsou vyšší než před rokem 2019, který je považován za jakýsi „kovidový milník „ a spíše než k výraznému úbytku úspor spíše dochází k přeskupení finančních úspor do jiných forem spoření či přímých investic. Jednou z takových aktuálních možností pro drobné střadatele se staly korporátní dluhopisy silných emitentů, jejichž projekty předurčují návratnost investic spolu s možností zabezpečení vložených peněz pro drobné investory – střadatele.

Za stávající situace na počátku roku 2023 tak investoři a zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje s cílem ochránit své peníze před inflaci. V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem. Vzhledem  k vysokému zájmu a doprodeji stávající emise tak aktuálně společnost k 3,2,2023 vydala novou emisi dluhopisů ve stejné výši výnosu 9,5 % ročně se splatností za 3 roky . Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.