Investice lidí i institucí do fondů v České republice dosáhly objemu 1,1 bilionu korun. Celkový objem investic v Česku pak na konci roku 2022 dosáhl částky přesahující více než 1,91 bilionu. V meziročním srovnání tak objem investic vzrostl téměř o 79 miliard, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR). kapitálový trh České republiky (AKAT ČR). Rok 2022 byl z hlediska investic rokem, který v rámci investování těžko hledá obdoby. Na hodnotě totiž ztrácela téměř jakákoli investice a porazit inflaci tak bylo skoro nemožné. Podle Martina Řezáče, předsedy AKAT ČR se tak ukázal význam dlouhodobých investic. Řada domácností totiž výprodeje naopak využila pro rozšíření svého investičního portfolia. „Rok 2022 byl obdobím, kdy většina druhů aktiv poklesla. Domácnosti však přesto velmi správně pokračovaly v investicích, čímž aspoň částečně mírnily pokles reálné kupní síly svých úspor vlivem inflace,“ uvedl Martin Řezáč, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR. Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisového a peněžního trhu a naopak úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy,“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT. Podle ostatních analytiků finančního trhu a investičních stratégů také výrazně přibylo přímých investic občanů do nákupu korporátních dluhopisů.

V současnosti tak investoři a zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje s cílem ochránit své peníze před inflaci. V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem. Vzhledem  k vysokému zájmu a doprodeji stávající emise tak aktuálně společnost k 3,2,2023 vydala novou emisi dluhopisů ve stejné výši výnosu 9,5 % ročně se splatností za 3 roky . Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.