Dřevozpracující průmysl je velmi významným hospodářským odvětvím zejména proto, že jeho velkou výhodou je trvale obnovitelná domácí surovinová základna. Dřevo je základem pro výrobu nábytku, papíru, hraček, hudebních nástrojů a sportovních potřeb. Dřevařský průmysl se dělí do několika skupin, řadí se tam výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků, výroba stavebně truhlářská a tesařská, výroba dřevěných obalů, výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Dřevozpracující průmysl je vázán na produkci lesního hospodářství, které se zabývá samotnou produkcí dříví prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Těžba dřeva, při které nedochází ke zničení lesa kam patří zejména samotné kácení, ale i odvětvování, odkorňování a zkracování v rámci průřezu lesa je vyvrcholením práce lesního hospodářství. Pod dřevozpracující průmysl také spadá tesařství, které zahrnuje například výrobu nosných konstrukcí budov, montáž podlahových a stropních nosníků, výrobu doplňkových konstrukcí a další. Následně pak truhlářství je naopak zaměřeno na výrobu a opravu nábytku, oken, dveří a jiných užitkových předmětů ze dřeva. Velmi důležitými nástroji v oblasti dřevozpracujícího průmyslu jsou pily, které slouží k řezání materiálu a vytvářejí tak stavební řezivo. V současné době je vzhledem k relativně velmi vysoké jistotě návratnosti s atraktivním výnosem právě toto odvětví z části financováno dluhopisy.

V současnosti tak investoři a zejména drobní střadatelé hledají vhodné investiční nástroje s cílem ochránit své peníze před inflaci. V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem. Vzhledem  k vysokému zájmu a doprodeji stávající emise tak aktuálně společnost k 3,2,2023 vydala novou emisi dluhopisů ve stejné výši výnosu 9,5 % ročně se splatností za 3 roky . Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.