Současný stav výnosů peněžního trhu ať už se jedná o státní peněžniční poukázky nebo klasické termínové vklady vedené u tradičních komerčních bank jako plně konzervativní investice s ohledem na stávající vývoj inflace již přestal vyhovovat i těm nejvíce opatrným drobným investorům a zejména pak drobným spořitelům jako střadatelům peněz z řad po většinou fyzických osob. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy a na druhé straně tento investiční nástroj v podobě korporátního dluhopisu přináší investorům vysoce atraktivní výnos.

Podle posledních zpráv Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla za loňský rok těžba drřeva v České republice rekordních hodnot a to s celkovým objemem vytěženého dřeva ve výši 35,8 milionu metrů krychlových. Tento objem tak podle ekonomů představuje meziroční nárůst o + 9,7 procent těžby dřeva v ČR. Na druhou stranu nutno podotknout, že v mnoha případech nešlo o plánovanou těžbu, nýbrž o řešení kalamitního stavu lesů a to zejména s ohledem na situaci výskytu kůrovce. Hlavním důvodem zdražování dřeva je jeho nedostatek, který má na svědomí hlavně kůrovec a s ním spojené zvýšení těžby materiálu. Může to znít paradoxně, ale pro řadu výrobců je kůrovcové dřevo z různých důvodů včetně estetických nevhodné. Jenže lesnické firmy musely nasadit veškerou svou techniku na těžbu napadených porostů a na nic jiného jim už nezbývali stroje ani lidé. Výsledkem této situace pak je, že se na jedné straně hromadilo kůrovcové dřevo, které firmy nechtějí, a z druhé strany se nedostává kmenů, které firmy potřebují – a cena takového dřeva roste.

A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

 Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.