Podle posledních reportovaných zpráv ze Spojených států amerických (USA) a to během úterý dne 13.7.2021 a středečního evropského rána dne 14.července letošního roku 2021 vzrostly ceny zboží a služeb ve Spojených státech za letošní červen 2021 o 5,4 procenta což představuje nejvyšší nárůst cen od srpna roku 2008. Ukazatele očištěné míry inflace tak zvané jádrové inflace podle ekonomických zpravodajů v napojení na ekonomy a finanční analytiky vypovídají ještě negativněji a to tak, že stávající míra jádrové inflace ve výši 4,5 % meziročně je nejvyšší od září roku 1991, kdy vypukla válka v Iráku pod označením „První válka v Zálivu“ a následovaly další válečné operace s aktivní účastí US Army, kdy teprve až v letošním roce 2021 dochází k zahájení stažení armády USA z tohoto Blízkovýchodního regionu. Daňové poplatníky USA toto dvacetileté válčení jen v Iráku stálo více jak 2 biliony amerických dolarů (USD) a podle ekonomů se stále zvyšující se deficit státního rozpočtu USA a to zrychleně díky pandemii SARS-CoV-2 projevil právě v nárůstu výše míry inflace.

V této souvislosti pak nyní evropští investoři, obchodníci a zejména drobní střadatelé očekávají s obavami vývoj míry inflace v Evropě a obzvláště v zemích Evropské unie a to ať už v erozóně nebo mimo ni. Analytici makléřských společností spolu s finančními stratégy investičních bank vedou již několik let odborné polemiky o tom zda pro drobného střadatele je výhodnější být účastníkem trhu eurozóny nebo stát mimo v členské zemi s domácí měnou jako je například Česká republika s domácí měnou a to českou korunou (CZK). Objektivním výsledkem této diskuze je prozatím neurčitý závěr, který spíše vychází z reálných poznatků předcházejícího období a to, že míra inflace v eurozóně oproti ČR je podstatně nižší, avšak volatilita směnného kurzu CZK vůči EUR je vyšší a tudíž případný profit občana ČR investujícího v EUR, kde má nižší míru inflace oproti inflaci v ČR, tak následně při případném převodu tak zvané měnové konverzi z EUR na CZK po většinou o tento tzv. „inflační profit“ přijde právě vlivem kurzového rozdílu. Aktuální míra inflace v ČR za červen 2021 dle ČNB představuje jádrovou inflaci ve výši 2,8 procenta a údaje z eurozóny dle dat ECB vypovídají o hodnotě míry inflace ve výši 1,9 % meziročně.

Tento vývoj růstu míry inflace donutil investory prakticky celého světa přehodnotit své vžité návyky a postoje vůči investičním nástrojům a to zejména ve vztahu k dluhopisovému trhu. Na základě těchto skutečností tak již nastal zvýšený zájem investorů o nákupy korporátních dluhopisů, které zajišťují stálý atraktivní výnos podle stávajících pravidel a to zejména těch společností, jejíž výhled předurčuje potencionální růst a prosperatibilní vývoj. Investoři co se týče zájmu v České republice nejsou výjimkou, avšak nabídky vhodných emitentů je již výrazněji omezena. Jednou z mnoha celosvětových investičních příležitostí může být i nákup firemního dluhopisu dřevařské společnosti Wood Seeds s.r.o., která má globální zkušenosti a přitom je českou společností pocházející z Plzně. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.