Zasedání centrální banky Spojených států amerických Federal Reserve System (FED), které bude probíhat již tento týden a to tradičně ve dvou dnech během úterý 27.7. a středy 28.7.letošního roku 2021, kde členové Federálního výboru pro volný trh (FOMC – Federal Open Market Committee) budou předně projednávat stávající výši úrokových sazeb ve spojitosti s nárůstem inflace v USA, v předstihu vyvolalo zvýšený zájem investorů o dluhopisový trh včetně US státních pokladničních poukázek a amerických státních dluhopisů vůbec. Aktuálně v průběhu úterního evropského rána dne 27.července 2021 výnos 10-ti letého US dluhopisu již dosáhl ročního výnosu ve výši 1,283 procent a třicetilitý US dluhopis se přiblížil téměř dvou procentnímu ročnímu výnosu ve výši 1,935 % p.a.. Podle některých analytiků, kteří v minulém týdnu uváděli, že trh s dluhopisy dosáhl svého vrcholu byly tyto jejich predikce v začátku nového obchodního týdne, který je označován v kalendáři letošního roku 2021 jako třicátý v pořadí překonány a zájem investorů posunul výnosy dluhopisového trhu ještě výše. Vyjma standardních státních dluhopisů je stále velmi zvýšený zájem investorů i o firemní dluhopisy, kdy emitentem je obchodní společnost a tyto dluhopisy jsou známi pod označením tak zvané korporátní dluhopisy.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů rovněž i v České republice. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.