Státní dluh České republiky v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) stoupl v prvním čtvrtletí letošního roku 2021 o 6,3 procentního bodu na 44,1 procenta HDP a tento údaj v porovnání pak vypovídá o tom, že  po Kypru jde o druhý největší růst mezi zeměmi EU. Toto srovnání vyplývá z aktuálních dat evropského statistického úřadu Eurostat, avšak nutno podotknout , že český vládní dluh je v rámci EU šestý nejnižší. Nicméně tento fakt spolu se skutečností stále vrůstající míry inflace nejen v eurozóně a zemích EU, ale především v České republice přivedl investory na nutnost přehodnotit svoji investiční strategii, kdy značná část investorů a zejména pak drobných střadatelů se začala aktivně zajímat o investiční nástroje dluhopisového trhu a to včetně firemních dluhopisů, kde vystupuje jako emitent společnost a tyto dluhopisy jsou známě jako korporátní dluhopisy. Podle posední aktuální zprávy ministerstva financí ČR tak státní dluh činí částku ve výši 2, 4163 bilionu českých korun (CZK), což představuje dle údajů ČSÚ k 31.3.2021 dle počtu obyvatel výši dluhu 191.000 CZK na každého obyvatele a to včetně seniorů a dětí.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.