Aktuální vývoj na domácí geopolitické scéně České republiky po několika týdenních dohadech ohledně schopnosti zastávat úřad prezidenta republiky v osobě momentálně hospitalizovaného pana Miloše Zemana nabral prudce pozitivní obrat, kdy během středečního státního svátku dne 17.11.2021 pan prezident Zeman přijal šéfa tak zvané pětikoalice pana Petra Fialu a sdělil mu, že ho 26.11.2021 oficiálně ustanoví novým předsedou vlády ČR coby již designovaného premiéra. Následně pak zpravodajové odhadují, že zhruba nejpozději do 3 týdnu až měsíce by mohla mít Česká republika již novou vládu ČR, která vzešla z říjnových parlamentních voleb v letošním roce.2021. Nicméně ekonomičtí zpravodajové poukazují na to, že jmenování nových ministrů včetně jejich šéfa v podobě premiéra Fialy nezastaví stále stoupající inflaci z velké části způsobenou prudkým růstem cen energii a energetických surovin, zejména pak růstem cen ropy, označovanou jako energetické krize. V této souvislosti pak tito odborníci finančního trhu hovoří o tak zvané „ ceně peněz „, která díky zásahu ČNB v podobě skokového zvýšení úrokových sazeb na kreditním trhu výrazně podražila. Na druhé straně běžné produkty depozitních služeb v rámci peněžního trhu ani z poloviny svými výnosy nejsou schopny pokrýt reálnou inflaci a tak značná část konzervativnějších investorů a zejména pak drobných střadatelů vyhledává investiční nástroje v podobě korporátních dluhopisů.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.