Zájem investorů a zejména pak drobných střadatelů se v posledních týdnech zaměřil na možnost nákupu dluhopisů a to zejména těch, jejichž výnos dosahuje vyšší percentuální hodnotu zhodnocení než dosahuje aktuální míra reálné inflace. Dluhopisy České republiky pod označením Republika jako státní dluhopis tento parametr splňoval, avšak v současnosti byl jeho prodej novým ministrem financí pan Stanjurou pozastaven. Právě nejen na základě těchto skutečností se tak zvýšil zájem nejen institucionálních investorů, ale především drobných střadatelů o dluhopisy, kde jako emitent vystupuje obchodní společnost, známé jako korporátní dluhopisy a to zejména o ty, kde emitent nabízí zajištění svého dluhu například blokací majetku v katastru nemovitosti ve prospěch svého věřitele jako držitele korporátních dluhopisů, známé jako zajištěné korporátní dluhopisy.

Aktuální odhadovaná míra inflace dle zjištění ekonomických zpravodajů v napojení na ekonomy a finanční stratégy za měsíc prosinec loňského roku 2021 je predikována ve výši v rozmezí od 6,4 do 6,8 procenta s tím, že již zveřejněná data za měsíc listopad 2021 udávají objem meziroční inflace ve výši 6 procent. Nicméně predikce pro letošní rok 2022 hovoří dle analytiků centrální banky České republiky ČNB (České národní banky) o výši celoročního objemu inflace na průměrné predikované hodnotě ve výši 5,6 % p.a.. S tímto faktem ovšem souvisí i radikální přístup členů Bankovní rady ČNB, která již opakovaně rozhodla o zvyšování úrokových sazeb, kdy po posledním zvýšení dosáhla základní úroková sazba tzv. 2T repo sazba výše 3,75 % p.a. s tím,  že další zvyšování bankovních sazeb se dle analytiků makléřských společností na základě vyjádření guvernéra ČNB pana Jiřího Rusnoka očekává již koncem ledna letošního roku 2022.

Tyto skutečnosti pak dle ekonomů na jedné straně sice vedou k zvyšování úvěrové zátěže obyvatelstva, avšak výnosy peněžního trhu z forem termínovaných vkladů rozhodně nedosahují stávající míry inflace. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.