Podle sdělení mezinárodních finančních analytiků investičních bank a společností je vzhledem k vývoji globální ekonomiky zatížené značným vlivem růstu inflace vysoce atraktivní investovat na dluhopisovém trhu a to zejména v tak zvaně rozvíjejících se ekonomikách, do kterých američtí experti řadí i země střední Evropy tak zvaného post socialistického bloku jako jsou například Polsko, Maďarsko a Česká republika. Zejména pak dluhopisy České republiky jak státní tak především korporátní tito odborníci řadí jako vysoce atraktivní investiční příležitost, která představuje únosné a relativně bezpečné investiční riziko může představovat více jak sto procentní zajištění proti stávající výši inflace. Na tomto sdělení investičních analytiků dle zvěřejnění ekonomických zpravodajů se podíleli renomovaní američtí odborníci z investiční banky Goldman Sachs a JP Morgan Asset management tak celá řada celosvětově uznávaných investičních společností jako například Nuveen z amerického Chicaga, Pictet Asset Management z švýcarské Ženevy či BPN Paribas Asest Management z francouzské Paříže.

Tito světový finanční stratégové a analytici investičních bank a společností již totiž vidí první pozitivní známky vlivu zvyšování úrokových sazeb centrální bankou v České republice. Na obdobnou situaci nyní čekají domácí američtí investoři ve vztahu k své centrální bance FED (Federal Reserve Systém), která by v letošním roce 2022 měla také zvyšovat úrokové sazby a to hned na několikrát v průběhu roku. Nicméně dluhopisové trhy střední Evropy a zejména České republiky jsou podle těchto odborníků vysoce vhodné vzhledem k stále potencionální rostoucí ekonomické expanzi. Úrokové sazby loňském roce 2021 zvedlo více než 20 rozvíjejících se zemí světa, což by mohlo mít na inflaci uklidňující vliv a zároveň zvýšit reálné výnosy z aktiv těchto rozvíjejících se trhů a to zejména akcií a dluhopisů včetně korporátních dluhopisů v místních měnách. Další faktor, který pravděpodobně může působit ve prospěch rozvíjejících se trhů, je postoj k uvolňování monetární politiky s ohledem na to, že kompetentní orgány v zemi se snaží pomoci ekonomice, kterou svírá krize na trhu s nemovitostmi, což je zjevně příznačné právě pro Českou republiku.

Tyto skutečnosti pak dle ekonomů na jedné straně sice vedou k zvyšování úvěrové zátěže obyvatelstva, avšak výnosy peněžního trhu z forem termínovaných vkladů rozhodně nedosahují stávající míry inflace. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.