Na základě současného vývoje cen v České republice a s tím související nárůst meziroční inflace s ohledem na stále se zvyšující úrokové sazby, které pak prodraží dluhové peníze z úvěrů a půjček, přiměli investory a zejména drobné střadatele změnit své letité návyky ohledně nakládání se svými finančními úsporami. Většina drobných střadatelů po té co zjistila, že termínované vklady v bankách jako jistota bez investičního rizika již nepokrývá ani polovinu stávající inflace začala realizovat nákupy nemovitostí a zejména tak zvaných investičních bytů s cílem získat výnos z komerčního nájmu a zároveň využít i vlnu zvyšujících se cen nemovitostí v ČR. Avšak podle analytiků komerčních bank tato metoda již začíná být podstatně méně poplatná a zejména funkční, kdy ceny služeb spojených s bydlením prodražují nájemcům jejich náklady na bydlení a tudíž nejsou ochotni akceptovat cenu vyššího nájmu a trh s nájemním bydlením se i ve velkých městských aglomeracích včetně Prahy dostává do značného převisu nabídky nad poptávkou. Za této situace pak dle bankéřů se stává téměř nereálné například v Praze splatit z výnosu nájmu cenu novostavby bytu dříve jak za 40 let. Tito odborníci pak dodávají, že celková hodnotu majetku občanů ČR jako jejich osobní bohatství představuje zhruba finanční objem ve výši rozmezí mezi 12 a 13 biliony Kč s tím, že za posledních 10 let se tato hodnota meziročně zvyšuje o 5,1 procenta a z tohoto objemu celkového bohatství občanů ČR představuje v penězích zhruba více jak 2 biliony českých korun.

V souvislosti s tímto pak analytici a finanční stratégové investičních bank poukazují na další obory podnikání spojené s realitně bezpečnou investicí do společností podnikajících v lesním hospodářství, kde rapidně již ubývá míst a zdrojů v podobě vhodných lesních pozemků a polí s tím, že u stávajících o to více vzrostla cena. Tyto skutečnosti pak zvýšily zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.