Investice do firemních nebo-li korporátních dluhopisů se v několika málo posledních letech stalo velmi oblíbeným investičním nástrojem nejen profesionálních investorů, ale zejména drobných střadatelů díky atraktivnímu výnosu a zejména jako účinná forma ochrany peněz před neustále vzrůstající inflací. Současná situace zejména pak na peněžním trhu, kdy výnosy ze spořících účtů či termínovaných vkladů nedosahují leckdy ani poloviny stávající výše inflace. Průměrná nabídková sazba se tak pohybuje okolo 4 percentuálních bodů ročně a navíc její stávající růst byl nepřímo zastaven nedávným rozhodnutím ČNB v podobě ponechání základní úrokové sazby na 7 % ročně. V této souvislosti s již tak vysokým úrokem výrazně podražilo hypotéční financování, což se projevilo podle analytiků do stagnace realitního trhu s předpokládaným propadem cen v následujícím období. Tudíž značná část investorů realitního trhu již nepředpokládá atraktivní výnosy z této oblasti podnikání a v této chvíli podle analytika Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank je třeba počítat s poklesem cen a to nejen luxusních nemovitostí v centru velkých měst, ale zejména i sídlištních aglomeracích a objektů na periférii velkých měst tak, aby tato cena odpovídala rámci vleklé finanční krize.

Za této situace pak nabídka korporátních dluhopisů s výnosem téměř 10 % ročně se může jevit jako vysoce atraktivní. Avšak stávající zkušenosti podle ekonomických zpravodajů na základě statistických údajů vypovídají i o tom, že né vždy se emitentům jako dlužníkům podaří svým investorům v roli věřitelů vrátit jejich peníze a uhradit slibovaný výnos. Tato statistická data pak udávají, že jen do května letošního roku 2022 byly zmařeny investice do korporátních dluhopisů v ČR v dosavadním celkovém objemu ve výši 256,5 milionů Kč, avšak vydáno za první čtvrtletí tohoto roku bylo korporátníách dluhopisů v celkovém objemu 30,6 miliardy Kč. Značná část tak zvaně zkrakovaných emisí firemních dluhopisů byly podlimitní projekty tj. ty, které nepotřebují schválená prospekt emitenta Českou národní bankou (ČNB). Odpovědní emitenti tak nejen mají schválený prospekt emitenta ČNB, ale nabízejí alespoň část svých dluhopisů jako zajištěné a to buď depozitem konkrétní cenné věci jako jsou drahokamy, zlato nebo ve většině případů vložením zástavního práva do katastru nemovitosti na firemní nemovitosti s vyznačením práva prvního zástavního věřitele.

Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.