Inflační vývoj téměř většiny ekonomik světa a zejména pak nezvyklý nárůst míry inflace v USA a Evropě přinutil obchodníky, investory a zejména drobné střadatele změnit své návyky hospodaření s finančními prostředky. V této věci pak celá řada převážně konzervativních investorů inklinovala k uložení peněz do zlata jako uchovavatele finanční hodnoty. Avšak právě vývoj globální hospodářské situace ukázal, že investiční zlato jako finanční nástroj bez výnosu prozatím nedokáže svým rozdílem cen v navýšení plně pokrýt stávající míru inflace, a to na rozdíl od dluhopisů a zejména pak dluhopisů korporátních. Aktuálně v průběhu středečního evropského rána dne 30.března roku 2022, zhruba v čase 7:37 CET se cena investičního zlata na komoditním trhu COMEX (Commodities Exchange Centre) pohybovala na hodnotě ve výši 1.929,60 USD ta trojskou unci s dosavadním denním posílením o + 0,60 % ceny. Podle analytiků makléřských společností v napojení na finanční stratégy komoditního trhu by byla pro potřeby investorů a drobných střadatelů zapotřebí cena převyšující hodnotu nad 2.000 USD za trojskou unci. Na základě dat technické analýzy ceny zlata vyplývá, že meziroční zvýšení ceny zlata dosáhlo výše 5,22 % za posledních 52 týdnů, což je méně než aktuální míra inflace, která na území jak USA tak i Evropy přesahuje výši 6 % a predikce hovoří o celkovém ročním nárůstu k 8,5 procentům. Oproti tomu výnosy stávajících korporátních dluhopisů například v České republice poskytují svým investorům a to v některých případech i tak zvaně zabezpečených dluhopisů jako je například vklad do katastru nemovitosti roční výnos okolo 9 procent.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.