Globální vývoj ekonomiky, který byl ještě před vypuknutím Ukrajinsko – Ruské války předznamenán možným vznikem rozsáhlé hospodářské recese je momentálně o to více aktuální neboť válečný konflikt na východě Evropy plně ohrožuje hospodářskou stabilitu i těch nejrozvinutějších ekonomik světa. Podle finančních analytiků a zejména pak národohospodářských ekonomů lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že vedle již zdražených energetických surovin a samotné elektrické energie a plynu dojde i k razantnímu zdražení výrobků celého potravinářského řetězce a to včetně nezbytně nutných základních potravin každodenní spotřeby. Hlavní příčinou tohoto již brzy nastalého stavu prudkého zvyšování cen potravin je aktuální situace prudce rostoucích cen hnojiv a to v řádu desítek procent, uvádí cenový index amerického Green Markets North America Fertilizer Price Index. Tímto stavem se pochopitelně zvýší i meziroční růst inflace, která již nyní v celkovém ročním porovnání za posledních 12 měsíců dosáhla objemu ve výši 5,2 procenta a odhady hovoří o pokračujícím růstu inflace, která by tak za rok 2022 mohla dosáhnout celkového stavu 6 – 7 procent.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.