Podle finančních odborníků existuje celá řada efektivních nástrojů finančního trhu jak ochránit své naspořené peníze před neustále se zvyšující inflací, která je způsobena aktuálním vývoj celosvětové ekonomiky a v posledních týdnech o to více ještě zhoršená válečným konfliktem na východě Evropy mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Ovšem podle těchto odborníků zajišťovací instrumenty finančního trhu nejsou vždy bez možnosti aktivní účasti střadatele, tj. vyžadují jeho téměř každodenní činnost k obhospodařování svých finančních investic. Tudíž z hlediska investora – střadatele se ukazuje jako nejvýhodnější tak zvané pasivní investice s předem stanoveným výnosem, avšak stávající výnosy peněžního trhu jako jsou termínované vklady či účast v podílových fondech bank neposkytují ani z poloviny stávající výši míry inflace v České republice. Podle Českého statistického úřadu celková inflace za posledních 12 měsíců dosáhla k únoru letošního roku 2022 inflačnímu objemu ve výši 5,2 procenta. Pokud ekonomičtí poradci uvádějí, že občan před nástupem do starobního důchodu by měl mít naspořeno zhruba 2 miliony českých korun tak vzniká otázka jak tyto prostředky zabezpečit před inflací pokud jejich čerpání bude průběžné po dobu 10-ti a více let. Na základě těchto skutečností pak analytici a ekonomové poukazují na velmi vhodný investiční nástroj v podobě korporátních dluhopisů a obzvláště pak pokud se jedná o zajištěný investiční nástroj emitentem ve prospěch věřitele.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.