Podle údajů statistiky zpracované analytiky finančního trhu došlo podle těchto odborníků k zvýšení cen nemovitostí na realitním trhu v české republice v celkovém průměru okolo 8 procent, avšak ve velkých městských aglomeracích po většinou krajských měst tento cenový nárůst překračuje hranici 10 % a v hlavním městě Praze pak tyto statistické údaje za loňský rok 2020 udávají průměrné zvýšení cen nemovitostí lehce nad hranicí 15 procent meziročního růstu. Na základě těchto údajů pak výrazně vzrostl zájem investorů o korporátní dluhopisy a to zejména developerských společností zabývající se převážně tímto segmentem realitního trhu formou výstavby rezidentního bydlení. Na druhé straně se zákonitě zvýšil zájem nejen těch, kteří hodlají formou dluhopisového trhu umístit své volné finanční prostředky k zhodnocení a ochránit je minimálně před inflací, ale vzrostl i zájem spotřebitelů o rezidentní bydlení pořízené formou hypotéčního financování.

V tomto směru pak bankovní sektor zaznamenal meziroční nárůst objemu poskytnutých hypoték o 34,3 procent meziročně a tento nárůst tak představuje navýšení finanční částkou ve výši 217 miliard českých korun (CZK), jejíž výše se rovněž již projevila v nárůstu realizovaných staveb určených převážně k rezidentnímu bydlení v bytových domech velkých měst v ČR a obzvláště pak v hlavním městě Praze. Nicméně podle sdělení realitních makléřů stále stávající nabídka realitního trhu v tomto ohledu nepokryje poptávku klientů po novém rezidentním bydlení a vytváří tak přetlak nebo-li převis poptávky nad nabídkou, což vede k neustále se zvyšujícím cenám na českém realitním trhu. Podle finančních analytiků se může jednat o počínající tak zvanou realitní bublinu, která pomyslně může splasknout pokud zájemci o bydlení na finančním trhu si již nebudou schopni zajistit dostatečné financování. Avšak obavy ze vzniku takovéto možné situace dle finančních odborníků jsou aktuálně velmi liché, neboť ukazatele vkladů českých občanů v komerčních bankách jasně ukazují na to, že populace v ČR má v průměru zajištěny relativně vysoké vklady, které jí stále umožňují uspokojovat své potřeby i v oblasti rezidentního bydlení za stále se zvyšující ceny.

Tohoto stavu pak velmi výhodně se značnou tvorbou zisku využívají ve svém podnikání a obchodních aktivitách zejména developerské společnosti, které ke svému financování pilotních projektů a vlastní přípravy zahájení stavby využívají vyjma vlastních finančních prostředků i krátkodobě cizích zdrojů získaných z dluhopisového trhu formou umístění korporátních dluhopisů. Jednou z takových to velmi úspěšných developerských firem je společnost Europa Investment Property a.s. v rámci investičního holdingu Premiot Group a.s., která působí již řadu let na trhu. Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu více jak 500 milionů českých korun a v loňském roce tato částka dosáhla již téměř dvojnásobné sumy ve výši 1 milardy českých korun (CZK). Aktuálně tak tato společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 s metodou výplaty výnosu každý měsíc.