Stávající situace na spotřebitelském trhu v České republice a neustále se zvyšující spotřební ceny a s faktem rostoucí mírou inflace, který se projevil zejména v oblasti cen nemovitostí tak jak profesionální investoři tak obzvláště pak drobní střadatelé zvýšili svůj zájem o dluhopisový trh. Meziroční růst cen domů a bytů v České republice dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí zrychlil na 14,5 procenta, to je nejvíce za posledních šest let. Velmi výrazné cenové nárůsty pak zaznamenaly velká města a zejména ceny nemovitostí v hlavním městě Praze, kde podle lokality a stavu nemovitosti je cennový nárůst od 18 až do 40 % původních cen před pouhým jedním rokem., přitom o  čtvrtletí dříve v loňském roce 2020 se ceny zvýšily pouze o 12,1 procenta. Tento aktuální cenový nárůst realitního trhu je tak mezi zeměmi EU statisticky vyhodnocen jako třetí nejvyšší. Nejen na základě těchto skutečností, ale i k přihlédnutí zvyšování základní úrokové sazby ze strany centrální banky ČR, kdy Bankovní rada ČNB nedávno rozhodla o výši úrokové sazby 1,5 % ročně, tak se investoři a zejména drobní střadatelé orientují na nákup dluhopisů a zejména těch s vyšším výnosem což splňují vybrané korporátní dluhopisy.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.