Český veřejný dluh je čím dál tím více dražší a jeho tak zvaná obsluha se již blíží k hranici ve výši 100 miliard korun českých (CZK) ročně. V porovnání s cenou obsluhy peněz privátního sektoru pořízených jako firemní dluhopisy pod ustáleným názvem  korporátní dluhopisy je tato cena finanční obsluhy dluhu společnosti podstatně nižší, uvádějí ekonomičtí zpravodajové. Stávající výše absolutního dluhu České republiky podle posledních reportovaných dat již dosáhla celkové výše 2,42 bilionu CZK a to zejména díky poslednímu státnímu zadlužování prostřednictvím tzv.bezprecedentní emise státních dluhopisů z důvodů zvýšených výdajů v důsledku pandemie koronaviru. Tato výše dluhu pak odpovídá strohému matematickému propočtu, kdy na každého občana ČR připadá dluh ve výši 226.121,- Kč a míra nákladů obslužnosti dluhu je téměř 5 % z celkového objemu dluhu, uvádějí ekonomičtí zpravodajové v návaznosti na finanční analytiky a ekonomy. Dále pak tito odborníci uvádějí, že takových to nákladů na obslužnost dluhu privátní sféra nedosahuje a tím pádem si privátní emitenti korporátních dluhopisů mohou dovolit poskytnout svým věřitelům atraktivně vyšší úrok jako zhodnocení vložených finančních prostředků.

Za této situace, kdy se začíná ve veřejném prostoru hovořit o nové hospodářské krizi v rozsahu třicátých let minulého století v souvislosti s důsledky pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19) se značná část investorů začala velmi intenzivně zabývat diverzifikací svých investic. V této souvislosti se tak dluhopisový trh stal pro mnoho investorů velmi atraktivní, kteří zde zejména vyhledávají finanční nástroje s relativně vyšším výnosem, avšak s relativně nízkou mírou rizika. Takovými to vhodnými investičními nástroji mohou být podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank právě korporátní dluhopisy. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.