Stávající volební klání v USA, jak do Senátu a Kongresu, tak zejména volba prezidenta USA způsobilo zájem investorů o bezpečné zhodnocování finančních prostředků. V průběhu volebního dne 3.11, ale i následujícího dne 4.11.2020 se finanční trh až s výjimkou trhu se státními dluhopisy nacházel v obchodním trendu býčího trhu. Zejména pak ceny na hlavních akciových trzích jak v USA tak i v Evropě zaznamenaly pro růstovou tendenci. Nicméně zájem investorů s ohledem na stále nejistý výsledek volby prezidenta USA, ohledně státních dluhopisů klesl, avšak toto neplatí pro korporátní dluhopisy o něž se zájem zvýšil.

Zejména tuzemská finančně obchodní scéna korporátních dluhopisů v České republice zažívá v poslední době výrazný boom dluhopisového trhu a zejména pak obchod s firemními neboli korporátními dluhopisy. Avšak z pohledu odpovědného investora jak uvádějí ekonomičtí zpravodajové v návaznosti na analytiky a finanční stratégy investičních bank je ze strany investora pro bezpečnost vložených finančních prostředků důležité posoudit důvěryhodnost jednotlivých emitentů a to tak, aby existoval reálný předpoklad toho, že podmínky korporátního dluhopisu budou naplněny a závazky emitenta beze zbytku vyrovnány. Na základě těchto veřejně známých doporučení se pak většina investorů uchyluje k osvědčeným institucionálním investorům a to zejména z oblasti bankovnictví, energetiky či nemovitostního trhu, kteří již řadu let na trhu působí a mají již vysoce pozitivní a konkrétní výsledky svého podnikaní.

V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést  dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř 500 milionů českých korun. 

V letošním roce 2020 již společnost Europa Investment Property úspěšně zahájila prodej emise svých dluhopisů v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak tato nová emise dluhopisů a to za velkého zájmu investorů je již téměř vyprodána. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos bude investorům dokonce vyplácen každý měsíc. Na základě vysokého zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od 1.září letošního roku 2020 nabízí novou vysoce atraktivní emisy korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků.