Ještě nedávno plně platilo, že emitenti svých firemních dluhopisů nebo-li korporátních dluhopisů při prodeji těchto dluhopisových emisí zaměřovali primárně svoji nabídku vůči drobným a středním investorům, kterým jako jistá forma spoření tento investiční nástroj velice vyhovuje a stále dluhopisový trh vykazuje značnou poptávku po bonitních korporátních dluhopisech. Ovšem v současnosti, kdy korporátní dluhopisy mají značný efekt atraktivního vyššího výnosu s velmi přiměřeným investičním rizikem se staly předmětem zájmu i institucionálních investorů z řad investičních fondů a v posledních týdnech pak zejména i samotných komerčních bank. Právě tyto banky využívají tohoto financování k nákupu korporátních dluhopisů díky možnosti zápůjčky peněz od centrálních bank jako velmi levné peníze a následně inkasují vysoce atraktivní výnosy z těchto firemních dluhopisů. Tímto způsobem pak podle ekonomických zpravodajů míří do privátní sféry jenom v Evropě z uvolněných peněz ECB mimo subvenční programy až několik miliard eur měsíčně. Zájem o firemní dluhopisy českých společností  působcích nejen v České republice je zcela srovnatelný s ostatními zeměmi Evropské unie, avšak s výjimkou dřevozpracujícího odvětví, kde je jak ze strany tuzemských tak i zahraničních investorů zájem výhradně vyšší.

A právě v této době začínají vstupovat na dluhopisový trh s korporátními dluhopisy  i komerční banky s akreditací na území ČR a možnosti drobných a středních investorů se tak stávají co se týče nabídky a nutnosti rychlé reakce více omezenější. Nicméně podle finančních stratégů v napojení na analytiky makléřských společností v mnohém stále nabídka firemních dluhopisů je pestrá, avšak dluhopisů firem s atraktivním výnosem a kratší dobou splatnosti výrazně ubylo. Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.