Již koncem měsíce srpna letošního roku 2021 zazněla v televizním vysílání České televize sdělení předních českých ekonomů a to pana Švejnara a Sedláčka na adresu ČNB ohledně monetární politiky. Na toto vystoupení pak v závěru minulého týdne zareagovali předtavitelé centrální banky ČR pan Vojtěch Benda jako člen bankovní rady a dokonce i sám guvernér pan Jiří Rusnok. Ve svém vyjádření mimo jiné uvedli : „prof. Švejnar se zjevně mýlí, když říká, že ČNB v reakci na pandemii covidu „uvolnila sazby“ později než ostatní centrální banky. V rámci Evropské unie jsme byli naopak první, kdo sazby v reakci na hrozící lockdown snížil, a to rovnou o dva standardní kroky (tj. dvě snížení o čtvrt procentního bodu) již 16. března 2020. Až den poté následovala polská centrální banka se snížením sazeb ve stejném rozsahu, zatímco maďarská centrální banka bránila oslabení forintu přes vyšší sazby. ECB ponechala své již záporné sazby beze změn a 18. března 2020 oznámila spuštění Pandemického programu nákupů aktiv. Měnová politika působí se zpožděním, zhruba touto dobou sklízíme plody rozhodnutí ze začátku pandemie na jaře 2020. A z dnešního pohledu se zdá, že měnová politika byla tou dobou možná uvolněná naopak o něco více, než bylo třeba. ČNB však rozhodovala v době extrémní nejistoty, a proto volila raději razantnější krok.“

Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky finančního trhu se aktuálně ČNB vypořádává spíše s opačným trendem a to je zvyšování úrokových sazeb jako součást monetární politiky s cílem udržet růst inflace a tím tempo růstu spotřebitelských cen v únosné míře pro fungování zdravé ekonomiky. Tyto skutečnosti pak podněcují investory k výrazným změnám svých investičních plánů a zejména restrukturalizací svých investičních portfoliích, což se ve větší míře projevuje inklinací k dluhopisovému trhu. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.