Aktuální situace ohledně prudkého nárůstu cen ropy na světových komoditních trzích v souvislosti s otevřeným válečným konfliktem Ukrajiny a Ruska tak zákonitě zvýšil a to skokově ceny pohonných hmot v České republice a následně tak uvolnil pokračující růst cen spotřebitelského trhu včetně oslabení směnného kurzu české koruny (CZK) vůči ostatním hlavním světovým měnám. Podle predikce finančních analytiků a ekonomických stratégů tak lze předpokládat, že další růst cen se tak primárně dotkne dalšího pokračování zvyšování cen za energie a zejména pak včetně plynu. V současnosti totiž závislost na urské ropě a plynu je velmi značná a okamžitá náhrada neexistuje dle vyjádření energetických odborníků a náhradní řešení by bylo mnohonásobně dražší, což by prakticky vedlo k obrovskému otřesu trhu, ba dokonce až k možnému kolapsu celé národní ekonomiky jak České republiky tak značné části zemí Evropské Unie a zejména pak i Německa. Právě tyto aspekty zvyšujících se cen pohonných hmot a energií spolu s výhledem růstu cen obilovin, které pak prodraží i potravinářské výrobky, přináší pokračující růst míry inflace, ale předně tak je zřejmé, že období zvýšené míry inflace potrvá po delší dobu než předpovídaly předešlé odhady vývoje inflace v České republice a zemí Evropské unie.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.