Nedávné zveřejnění Ministerstvem financí České republiky údajů o stavu hospodaření státu za loňský rok 2020 o to více podnítilo zájem investorů o dluhopisové trhy a to jak o samotné státní dluhopisy ČR tak zejména o korporátní dluhopisy českých společností. Podle této informace Ministerstva financí České republiky (MF ČR) ze dne 12.února 2021 výše státního dluhu České republiky v loňském roce 2020 vzrostla o dalších 410 miliard českých korun (CZK) a dosáhla tak na celkovou rekordní sumu ve výši 2,05 bilionu CZK. Podle informací MF ČR za tímto nárůstem předně stojí vydávání emisí státních dluhopisů v důsledku mimořádných vydání státu v souvislosti s pandemiií koronaviru a tak bylo dosaženo i nejvyššího meziročního schodku nebol-li deficitu státního rozpočtu ČR ve výši 367,4 miliardy CZK za rok 2020.

Podle údajů statistiků v napojení na ekonomické zpravodaje pak celková výše státního dluhu pro ilustraci tak hypoteticky představuje to, že každý občan České republiky tak dluží finanční objem ve výši zhruba 191.000 CZK. MF ČR dále informovalo, že v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) státní dluh loni stoupl z 28,5 procenta na 36,5 procenta HDP. „I přes vysoký meziroční nárůst státního dluhu patří Česká republika mezi jednu z nejméně zadlužených zemí Evropské unie,” uvedlo ministerstvo. Na financování dluhu loni ministerstvo potřebovalo 646,3 miliard CZK a tzv. hrubá výpůjční potřeba byla financována zejména prostřednictvím prodeje státních dluhopisů na domácím dluhopisovém trhu. Hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v korunách loni činila 592,3 miliardy korun při průměrném výnosu 1,11 procenta ročně a průměrné době splatnosti 7,2 roku.

Na základě těchto skutečností o to ještě více vzrostl zájem investorů o korporátní dluhopisy a to těch společností,  jejichž obchodní činnost a tudíž i tvorba zisku je orientovaná na odvětví jako realitní trh, energetika či stavebnictví s ohledem na výrobu stavebních materiálu a zejména pak na dřevozpracující průmysl. V tomto segmentu finančního trhu s dluhovými nástroji, kdy korporátní dluhopis představuje vysoce atraktivní výnos mohou relativně bezpečně investoři získat výnosy ve výši zhruba od 6 do 9 procent ročně. Z takových to společností dle analytiků lze namátkou například uvést developerskou společnost Europa Investment Property a.s. nebo úspěšně se rozvíjející společnost Wood Seeds s.r.o. jako start-up projekt dřevozpracujícího průmyslu, kde aktuálně lze dosahovat v průměru hrubé obchodní  marže až ve výši okolo 2.000 % jako rozdíl ceny surového a zpracovaného dřeva.