Česká národní banka jako centrální banka České republiky již od ledna příštího roku 2022 začne opět prodávat části výnosů ze svých devizových rezerv. Tento program program, jehož cílem je zpomalit nárůst objemu devizových rezerv ČNB, tak centrální banka obnovuje po devíti letech, kdy o tomto svém kroku rozhodla Bankovní rada ČNB v rámci svého řádného zasedání v minulém týdne ve čtvrtek dne 21.října letošního roku 2021. Počínaje tak lednem příštího roku 2022 bude ČNB na devizovém trhu postupně prodávat část výnosů z devizových rezerv. Tyto transakce se budou uskutečňovat tak, aby byl jejich vliv na kurz minimální, uvedla centrální banka. Stav devizových rezerv ČNB se podle odborníků finančního trhu neustále zvyšuje, kdy v září letošního roku 2021 devizové rezervy ČNB meziročně vzrostly o 12,8 miliardy eur na 147,2 miliardy eur a o proti srpnu letošního roku 2021 byly vyšší zhruba o 2,5 miliardy eur. V korunovém vyjádření činily devizové rezervy na konci září letošního roku 2021 přibližně finanční objem ve výši 3,752 bilionu českých korun (CZK). Tato situace s ohledem na vzrůstající inflaci v ČR tak podnítila zájem investorů o dluhopisový trh a to včetně zvýšeného zájmu o dluhopisy společností, známé jako tak zvané korporátní dluhopisy.

V  důsledku těchto událostí a změn pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.