Na základě údajů zveřejněných ve středu dne 31.srpna letošního roku 2022 Evropským statistickým úřadem (EUROSTAT) jako aktuální a velmi přesný odhad míry inflace ke konci srpna roku 2022 vyplývá, že v zemích eurozóny tj. tam, kde je hlavní domácí měnou jednotná evropská měna euro (EUR), vzrostla míra inflace na nový svůj dosavadní rekord a z předchozí hodnoty 8,9 % na 9,1 % ročně. Eurostat ve svém odhadu prozatím celkovou inflační bilanci v rámci všech zemí EU neoznámil a tyto údaje pak bude obsahovat až finální verze zprávy Eurostatu o stavu inflace jak v erozóně tak v celé Evropské Tento odhad Evropského statistického úřadu (EUROSTAT) tak ukázal například to, že nejvíce rostly ceny v Pobalstkých zemích a to v Estonsku, kde inflace zrychlila na 25,2 procenta a o více než 20 procent ceny vzrostly také v Litvě a Lotyšsku. Naopak nejnižší míra inflace dle tohoto odhadu Eurostatu pak byla ve Francii, kde činila 6,5 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,5 procenta.  Úplnou a zpřesněnou zprávu o stavu a výši inflace v EU a eurozóně spolu s dalšími podrobnostmi a přesnými údaji zveřejní Evropský statistický úřad již 16. Září letošního roku 2022.

 Krátce před tímto termínem pak zveřejní data o inflaci v České republice i Český statistický úřad, kdy údaje k 10.8.2022 udávají celoroční inflaci v ČR ve výši 10,6 procenta. Vzhledem k tomu, že značná část objemu inflkace v ČR je tak zvaně dovezená tak lze předpokládat, že i data za srpen letošního roku 2022 ukážou další zvýšení inflace v ČR, což oprávněně vzbuzuje u celé řady drobných střadatelů nutnost hledat různé formy ochrany svých finančních prostředků před inflací.Podle odhadů finančních stratégů stávající míra inflace již kulminuje a v průběhu podzimních a začátku zimních měsíců letošního roku 2022 tak lze očekávat její pokles, avšak v mírnějším tempu poklesu než se původně očekávalo. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. 

Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.