V době neustále vzrůstajících spotřebních cen a s tím spojené inflace čím dál více zejména drobných střadatelů uvažuje o jiném způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací. Zároveň značná část investorů a to nejen z řad těchto drobných střadatelů intenzivně hledá způsob jak vyjma zabezpečení před inflací také zhodnotit finanční prostředky formou pozitivního výnosu a to prostřednictvím vhodného investičního nástroje. Aktuálně tak investorům nahrává situace v oblasti energetiky, stavebnictví a realitního trhu a zejména pak mnohonásobné zhodnocení ve formě vlastnictví lesa a následného zpracování dřeva. Ovšem tato forma ochrany před inflací a následné zhodnocení peněz ve formě výnosu je jak finančně v řádu desítek či stovek milionů českých korun tak i organizačně velmi náročné, že pro samostatnou realizaci drobného střadatele je zcela nemyslitelná. Avšak právě zde nastupuje investiční nástroj v podobě korporátního dluhopisu, který investorovi umožní participovat na velmi atraktivním výnosu z činnosti společnosti, která se erudovaně s vysoce efektivním způsobem této formy podnikaní již zabývá a má s touto činností mnohaleté zkušenosti. Navíc jsou i takové společnosti jako emitenti firemních (korporátnách) duhopisů, kteří nabídnou dokonce přímou zástavu v katastru nemovitostí na části svých lesních pozemků jako formu zajištěného korporátního dluhopisu.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.