Obchodní řetězec Costco ve Spojených státech amerických zavedl ve svých obchodech limity pro nákup toaletního papíru, papírových ubrousků anebo potřeb, které slouží k úklidu. Mohou za to jednak problémy v přepravě v souvislosti se stále probíhající pandemií nemoci Covid-19, kterou se v USA nedaří dostat plně pod kontrolu a předně za těmito omezeními stojí fakt, že nyní svět postrádá dostatek suroviny tj. dřeva pro výrobu těchto papírových hygienických potřeb. Spolu s tím souvisí i to, že cena dřeva se na trhu několikanásobně zvýšila a výroba za stávající dodavatelské ceny nekontrahované s obchodními řetězci se pro producenty stává již nerentabilní. V důsledku tohoto, kdy jen na této malé výseči spotřebitelského trhu jako je toaletní papír je patrný dynamický nárůst spotřebitelských cen a vzrůstající inflace i sami investoři již přehodnocují své investiční nástroje a to tak, že leckdy je úspěchem dosažení výnosu v inflační výši. Právě zde pak nastupuje investiční nástroj v podobě korporátního dluhopisu, který investorovi umožní participovat na velmi atraktivním výnosu z činnosti společnosti, která se erudovaně a s vysoce efektivním způsobem zabývá komplexní činností dřevozpracujícího průmyslu a má s touto činností mnohaleté zkušenosti. Navíc jsou i takové společnosti jako emitenti firemních (korporátnách) dluhopisů, kteří nabídnou dokonce přímou zástavu v katastru nemovitostí na části svých lesních pozemků jako formu zajištěného korporátního dluhopisu.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.