V posledních několika letech stála půda lesních pozemků tak trochu stranou zájmu velkých investorů, kteří se povětšinou zaměřovali výhradně na samotné již územním rozhodnutím určené stavební pozemky, či přímým nákupem komerčních areálů, také výstavbou rezidentního bydlení a zejména pak realizací developerské výstavby bytů. Přitom v případě lesních pozemků jako lesního celku jde o velmi stabilní, dlouhodobou investici, jejichž cena navíc již nyní výrazně vzrostla s predikcí následně pokračujícího cenového růstu. Podle ekonomických zpravodajů v napojení na finanční stratégy  tak k tomu, aby se les stal top investičním hitem má již nyní mnoho výrazných předpokladů, což potvrzují i samotní investoři tohoto odvětví lesního a dřevozpracujícího hospodářství.  Aktuálně jde o to, že na nákup lesní půdy s porostem vzrostlých stromů nebo-li lesa je stále i v dnešní tak zvaně předražené době potřeba rozhodně méně peněz než například na koupi bytu v některém z krajských měst České republiky a to již vůbec nemluvě o ceně pražských bytů. Ovšem množství vhodných lesních pozemků a samotných již zalesněných ploch v současné realitní nabídce výrazně ubývá a v případě umístění lesa v oblasti s alespoň částečnou možnou těžbou dřeva se pak stává téměř nesehnatelným.

Pochopitelně většina takových to investorů do lesních pozemků včetně vzrostlého lesa nejsou žádní lesní hospodáři a tak část z nich profituje formou tak zvaného pachtu svých lesních pozemků nebo-li nájmu skutečným odborníkům a profesionálům v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Avšak i přesto je zde značná část investorů a zejména pak drobných střadatelů, kteří na investice stále v řádu několika jednotek milionů českých korun nedosáhnou, a přesto je toto odvětví přitahuje, neboť jsou správně přesvědčeni o lukrativnosti tohoto oboru, kde vzniká vysoce atraktivní zisk se nachází pro ně elegantní řešení. Tímto možným řešením je pak finanční spoluúčast na činnosti profesionální společnosti zabývající se lesním hospodářstvím formou nákupu korporátních dluhopisů s fixně stanoveným ročním výnosem na relativně krátkou dobu s možností prodloužení. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.