Monetární politika centrálních bank a zejména pak těch co představují spojitost velkých ekonomik jako například FED (Federal Reserve System), ECB (European Central Bank) či BoJ (Bank of Japan) nebo BoE (Bank of England) v podobě snižování základních úrokových sazeb až na úroveň tak zvané technické nuly nebo hodnotě nule blízké, snížily výrazně zájem investorů o relativně bezpečné operace na peněžním trhu v podobě výnosových certifikátů či termínovaných vkladů. S výrazně sníženou úrokovou sazbou, kdy výnos leckde nepokryje ani polovinu meziroční inflace se zájem investorů tak obrátil k dluhopisovému trhu a zejména pak k firemním dluhopisům stabilních společností, které finanční trh označuje jako korporátní dluhopisy.

Celkový současný vývoj na trhu s dluhopisy a to včetně státních dluhopisů signalizuje dle analytiků makléřských společností přetrvávající obchodní trend tak zvaného býčího trhu, který představuje kontinuální růst výnosů z těchto finančních nástrojů. Momentální výše výnosu jednotlivých státních dluhopisů je různá v závislosti na vývoji událostí ve světě a to jak globálních tak regionálních. Například podle sdělení analytiků americké investiční skupiny JP Morgan z Wall Street je o americké státní dluhopisy enormní až historicky rekordní zájem, kdy jejich celková výše dluhu USA se tak vyšplhala až na závratných 17,1 bilionu USD. V této souvislosti ekonomičtí zpravodajové poukazují na to, že v USA je tak zvané žití na dluh již běžným standardem a připomínají, že celý vznik USA jako tehdejší konfederace v rámci „Války za nezávislost“ byl financován na dluh, díky vydané emisi dluhopisů tehdejší prozatímní konfederační vládou.

Aktuálně v průběhu středečního evropského rána dne 16.prosince 2020 se hodnota tradičního desetiletého US dluhopisu pohybovala na hodnotě vy výši výnosu 0,906 % p.a. a 30-ti letý dluhopis dosahoval výnos ve výši 1,654 % ročně. Oproti tomu britský státní 10-ti letý dluhopis vykazoval svůj výnos ve výši 0,262 % p.a., který tak výrazně neodpovídá alespoň výši míry inflace ve Spojeném království. Podle českých ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky makléřských společností je pak v České republice situace trochu odlišná, kdy české státní dluhopisy vydané Ministerstvem financí ČR momentálně téměř dosahují výše meziroční inflace, avšak již nevytváří podmínky pro investory jako efektivní zhodnocení finančních prostředků. Za tímto účelem tito investoři spíše vyhledávají vhodné korporátní dluhopisy.

V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést korporátní dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř jedné miliardy českých korun.