Globální ekonomika podle posledních vyjádření ekonomických zpravodajů v napojení na světové ratingové agentury zpomalila tempo svého růstu a to zejména pak v Evropě včetně domácí ekonomiky České republiky. Tato skutečnost je pak o to více negativní ve spojitosti s neustále vzrůstající inflací, která v zemích eurozóny za prosinec loňského roku 2021 již překročila pět procent a dosáhla tak svého inflačního objemu ve výši 5,1 procenta. Stav inflace v ČR je ještě o něco horší, když podle sdělení centrální banky ČR České  národní banky (ČNB) za prosinec roku 2021 vystoupala na hodnotu 6,6 procenta. Právě centrální banka ČNB v rámci své monetární politiky jako snahu o snížení tempa růstu inflace využila svých možností a opět zpřísnila svoji měnovou politiku na svém zasedání Bankovní rady ČNB dne 3.2.2022 formou dalšího zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů, kdy tedy aktuálně od 4.2.2022 platí základní úroková sazba tzv.2T Repo sazba ve výši 4,5 % p.a.. Spolu s rozhodnutím o sazbách ČNB také představila svoji novou prognózu vývoje stavu ekonomiky a inflace v ČR pro letošní a příští rok.  Z těchto údajů analytiků ČNB pak vyplývá, že se očekává snížení tempa růstu ekonomiky na 3% a v příštím roce 2023 by měl podle tohoto odhadu vrůst HDP ČR o + 3,4 procenta, růst inflace v letošním roce ČNB odhaduje v průměru okolo 8,5 % s tím, že v příštím roce 2023 by měla inflace skokově klesnout k hodnotám okolo 2,3 % meziročně.

Na základě těchto skutečností analytici makléřských společností s ohledem na zpevňování CZK a růst inflace předpokládají výrazný nárůst poptávky po zajištěných korporátních dluhopisech, které mají vyšší výnos než odhadovaná inflace a to zejména ze strany zahraničních investorů v souvislosti s jejich nominální hodnotou právě v českých korunách.  Tyto skutečnosti pak zvýšily zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.