Většina stávajících investorů a zejména drobných střadatelů na českém jak peněžním tak kapitálovém trhu hledá v rámci diverzifikace svých investic a úspor vhodné finanční nástroje, které by ochránili peníze před stále velmi vysokou mírou inflace v České republice. Vedle tradičních aktiv, jako je investiční zlato nebo nemovitosti, se tak do popředí pozornosti dostávají i dluhopisy a konkrétně pak dluhopisy společností, které jako emitenti vydávají své tak zvané korpoorátní dluhopisy. V této souvislosti pak se rovněž do popředí dostávají komodity a to vedle tradičních celosvětových komodit jako je již zmiňované zlato či ropa nebo kukuřice, pšenice a podobně tak i různé komodity z oblasti stavebního trhu a v rámci spotřebitelských trhů obrovský cenový boom zaznamenalo dřevo z odvětví dřevozpracovatelského průmyslu i jako prostá dřevní hmota. Za poptávkou po investicích do dřeva stojí vedle inflace i fakt, že objem světového obchodu s touto komoditou dlouhodobě roste. Evropský trh navíc v posledních letech opakovaně zaplavilo nekvalitní kalamitní dřevo a výrazně se zvýšila poptávka po kvalitním dřevu a zejména tvrdém dřevu jako například jsou buky a duby.

Nyní jako jedna z prvních u nás začala cíleně této poptávky  vedoucí k perspektivnímu rozvoji a dynamickému růstu využívat  česká společnost Wood Seeds. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů českých korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta neb právě jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds. Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích, který zahájí činnost v roce 2023.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.