Současná ekonomická situace v České republice ve vztahu k neustále vzrůstající inflací a vzniku energetické krize způsobila, že obyvatelé si začali dělat zásoby dřeva na zimu k topení a dokonce na několik let dopředu. V některých regionech v Česku mají obchodníci už tolik objednávek, že zájemci musí na dřevo čekat i několik měsíců, někdy dokonce až do další těžby dřeva. Například státnímu podniku Lesy České republiky stoupla oproti loňsku poptávka o více jak o třetinu a toto dřevo nyní proto nabízí jen na příděl. S tímto stavem převisu poptávky nad nabídkou i souvisí neustále se zvyšující cena dřeva a to nejen toho palivového. „Naposledy jsme zvyšovali ceny 23. května a teď znova. Na začátku jsme měli nějakých 1750 Kč za m3, teď už stojí 1950 Kč za m3. Za sypané jehličí jsme chtěli 1050 Kč za m3, teď 1400 Kč za m3, takže to je v řádu stovek,“ říká Jaroslav Hrubeš z Litomyšlských městských lesů. Vyjma standardního užitkového dřeva včetně toho na topení vzrostl i zájem o dřevo výběrové a to zejména tvrdé dřevo pro výrobu stavebních prvků a nábytku jako je například bukové či dubové dřevo. Na základě této situace výrazně vrostl i zájem investorů, ale i drobných střadatelů o investice do lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.

Nyní jako jedna z prvních u nás začala cíleně této poptávky  vedoucí k perspektivnímu rozvoji a dynamickému růstu využívat  česká společnost Wood Seeds. Firma vsadila na investice do smíšených, prostorově a věkově diferencovaných porostů, které jsou stabilnější, ale přesto si zachovávají i určitou ekonomicko-hospodářskou funkci lesa. V poměrně krátké době tak dokázala vybudovat majetkové portfolio s hodnotou přes 300 milionů českých korun. V budoucnosti se chce zaměřit, vedle vlastní lesní výroby, také na vlastní zpracování dřevní hmoty, které má významný potenciál pro zvyšování výnosů emitenta neb právě jedním z emitentů, který nabízí korporátní dluhopisy v této oblasti, je dynamicky se rozvíjející česká společnost Wood Seeds. Ve střednědobém horizontu by růstový potenciál měly navýšit i dosavadní investice firmy. Ta podle zveřejněných údajů v posledním období vysadila na zhruba 17 hektarech 106 tisíc stromů s mírnou převahou listnatých dřevin. Jejich podíl se má v budoucnosti ještě mírně zvyšovat. V současné době navíc Wood Seeds investuje do výstavby nového dřevozpracujícího závodu v Břasích, který zahájí činnost v roce 2023.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.