V reakci na vystoupení doposud stávajícího guvernéra ČNB pana Jiřího Rusnoka tak jak odborná investorská tak i občanská veřejnost očekává další zvyšování úrokových sazeb ze strany centrální banky České republiky. Podle tohoto sdělení pana Rusnoka, kterému k 30.6.2022 vyprší mandát guvernéra České národní banky (ČNB) není rozhodně vyloučeno, že na červnovém zasedání Bankovní rady ČNB, která tak bude poslední pod jeho vedením, by mohlo dojít k dalšímu razantnějšímu zvyšování úrokových sazeb v ČR. Definitivní rozhodnutí o případném dalším zvyšování úrokových sazeb vyplyne až z čerstvých ekonomických dat, které bude mít Bankovní rady ČNB těsně před jejím zasedáním, uvedl pan Jiří Rusnok. „Aktualizace ukáže, zda se potvrzuje stávající prognóza. Pokud by se potvrzovala, tak ta pravděpodobnost růstu sazeb je vysoká,“ uvedl pan Rusnok v pořadu České televize  (ČT) Otázky Václava Moravce v neděli dne 22.května letošního roku 2022. Zároveň však vysoké úrokové sazby tlumí ekonomickou aktivitu. Část ekonomů a především zástupců firem proti dalšímu zvyšování úroků protestuje a považuje ho za kontraproduktivní. Podobný názor zastává i budoucí guvernér centrální banky ČR Aleš Michl, který se funkce guvernéra ČNB ujme po panu Jiřím Rusnokovi od letošního července roku 2022. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky finančních trhů v současné době tak nemá ČNB ve svém vedení zcela jednotný názor na řešení situace, která by vedla k výraznějšímu potlačení růstu míry inflace v ČR nebo alespoň k zastavení jejího růstu. Nejen profesionální investoři, ale i drobní střadatelé z řad občanů tak intenzivně hledají sami způsoby jak si ochránit své finanční prostředky před neustále rostoucí inflací, která znehodnocuje jejich dosavadní, mnohdy celoživotní úspory.

Aktuálně se tak výrazně zvýšil zájem investorů, ale i drobných střadatelů o korporátní dluhopisy, kdy výnosy z těchto firemních dluhopisů po většinou jsou stále vyšší než aktuální výše míry inflace. Tento investiční trend se dotknul i dluhopisového trhu v České republice, kde je míra inflace třetí nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.