Česká ekonomika utrpí krizí v Evropě nejvíc, tak zvané bruselské proroctví praví : „Budete mít nejhorší krizi v Evropě“, vyplývá to z jarní prognózy Evropské komise, podle níž Česká republika se ani letos nevyrovná z výpadků svých příjmů během časů koronavirové pandemie.  Ovšem na druhé straně prozatím dostupná data a makroekonomické údaje z reálné ekonomiky hospodářství českého státu však dosud tuto temnou bruselskou předpověď nepotvrzují. Nicméně obezřetní investoři v napojení finanční analytiky tuto zprávu jako silné varování nepodceňují a již činní rozhodné kroky k tomu, aby ochránili své finanční prostředky a to zejména před neustále rostoucí inflací v ČR. Aktuálně se tak podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu (ČSÜ) pohybuje míra inflace na hodnotě ve výši 7,00 procent jako percentuální nárůst spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců, kdy tato inflační hodnota tak vyjadřuje současnou celkovou roční inflaci. Avšak údaje, které udávají roční nárůst míry inflace jako porovnání měsíců duben roku 2021 a současný duben roku 2022 vyjadřující úroveň spotřebitelských cen a jejich růstu v měsíci předcházejícího roku již signalizují alarmující údaj ve výši 14,2 % inflace. Podle MMF (Mezinárodního měnového fondu) tato ekonomická krize v ČR po nejvíce zasáhne dodavatelské řetězce a Ministerstvo financí a Česká národní banka očekávají, že letos ekonomika takřka neporoste, maximálně o jedno procento. 

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.