Zástupci českých firem dle vyjádření pana Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu  stále hlasitěji volají po přijetí eura,  avšak  Vláda ČR v tomto ohledu  žádné doposud výrazné kroky neučinila a jak to vypadá tak zatím vyvíjet tlak k urychlenému přechodu nehodlá. Ministerstvo financí i někteří ekonomové argumentují, že ČR stejně nyní pro zavedení společné evropské měny nesplňuje potřebné makroekonomické podmínky.  Svaz průmyslu a dopravy přijetí eura prosazuje dlouhodobě. „Používání společné měny by naší ekonomice, která je silně provázaná s eurozónou, prospělo. Sice bychom si výrazně nepomohli s inflací, která je v eurozóně 7,5 %, ale alespoň bychom nemuseli bojovat na dvou frontách. Tu druhou představují vysoké úrokové sazby ČNB, které ničí ekonomiku a zdražují lidem hypotéky,“ řekl Právu viceprezident svazu Radek Špicar. „Přijetím eura by odpadlo i kurzové riziko a transakční náklady spojené se směňováním korun za eura,“ doplnil pan víceprezident. S tímto pak souhlasí i další ekonomové a analytici finančního trhu ve vztahu zejména pak ke korporátním dluhopisům, jejichž výnosy po dobu splatnosti dluhopisů by díky současným podmínkám korunového trhu byly silně výše nad běžnými výnosy těchto finančních nástrojů v eurozóně, avšak již vypláceny bez kurzového rizika přímo v eurech.

V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.