Tuto otázku si aktuálně kladou nejen institucionální investoři, ale také i drobní střadatelé, kteří se snaží najít vhodné investiční nástroje, aby ochránili své finanční prostředky před neustále rostoucí inflací. V této souvislosti se pak ukazuje a zájem investorů toto plně potvrzuje, že vhodným fiančním nástrojem v boji proti inflaci mohou být dluhopisy a zejména pak firemní dluhopisy nebo-li korporátní dluhopisy, jejichž výnos je velmi atraktivní. Ovšem podle odborníků na dluhopisový trh je třeba zvážit do jakého odvětví a zejména jaké společnosti investor své fianční prostředky svěří a to tak, aby míra investičního rizika byla s ohledem na vývoj trhu přijatelná. Co se týče pak měnové konvertibility v jaké měně je nejvhodnější realizovat vlastní nákup korporátní dluhopisu je podle dosavadních informací a to i na základě nové analýzy centrální banky ČNB v případě tuzemských korporátních dluhopisů stále velmi vhodná česká koruna (CZK). Případné přijetí eura by mělo zvýšit přínosy, které pro Českou republiku vyplývají z její obchodní provázanosti se zeměmi platícími eurem a z otevřenosti české ekonomiky. Vstup do eurozóny by však přinesl mnohá rizika, která plynou například ze ztráty nezávislé měnové politiky, vyplývá to právě z této nové analýzy, kterou zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Nejenom v důsledku tohoto sdělení pak investoři a zejména drobní střadatelé intenzivně hledají vhodné investiční nástroje k zamezení znehodnocování svých úspor neustále narůstající inflací v ČR a to převážně realizovaných v domácí měně českých korunách. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.