Podle pondělního dne 21.11.2022 sdělení bývalého předsedy vlády ČR, ministr financí České republiky a v neposlední řadě nedávného guvernér České národní banky (ČNB)  pana Jiřího Rusnoka je zřejmé, že ačkoliv časem inflace v ČR poklesne, nebude už tato inflace dlouhodobě tak nízká, jak bývala, protože svět se změnil. Zboží zdraží hlavně v důsledku zkracování výrobních a obchodních řetězců i zelené politiky EU, míní tento ekonomický expert. Toto tvrzení pana Rusnoka není ojedinělé a jak domácí, tak i zahraniční finanční stratégové zastávají obdobný názor jako například i hlavní startég bankovního domu Morgan Stanley pan Mike Wilson.Nejen na základě tohoto pak zejména drobní střadatelé vyhledávají vhodné investiční nástroje, které by jim ochránili jejich úspory a ostatní finanční prostředky před inflací, která v ČR již v celoročním vyjádření  dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla k říjnu roku 2022 objem ve výši 13,5 % za posledních 12 měsíců. Právě v této souvislosti jako relativně bezpečné uložení peněz vyjma spořících účtů a termínovaných vkladů se aktuálně ukazuje zvýšený zájem o korporátní dluhopisy.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.