Stávající situace a podmínky poskytování investičních úvěrů k realizaci investičních celků soukromým společnostem ze strany komerčních bank jsou natolik zpřísněny, že již nyní celá řada společností tyto kritéria bank nesplňuje nebo administrativní a další podmínky jsou pro samotné investory nepřijatelné. Přesto, že se mnohdy jedná o vysoce atraktivní společnosti, jejichž investiční záměr poskytuje záruky návratnosti zamýšlené investice, tak než čerpání standardního investičního úvěru volí cestu vypsání emise podnikových dluhopisů nebo-li umístí na dluhopisový trh své korporátní dluhopisy. Podle analytiků dluhopisového trhu v rámci celoevropského pohledu za poslední čtyři roky se objem těchto dluhopisů výrazně zvýšil. Průměrná doba splatnosti je aktuálně 6,3 roku s tím, že predikce udávají postupné prodloužení doby splatnosti až na 7,8 let pro emise vydané v letošním roce 2022. Průměrný evropský výnos korporátních dluhopisů se pohybuje ve výši 4 % ročně, avšak s tím, že korporátní dluhopisy společností v České republice dosahují průměrných výnosů okolo 6,5 procenta s podstatně kratší dobou splatnosti a to průměrně čtyři roky.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné.

Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.