Podle očekávání a predikce ekonomických zpravodajů v návaznosti na hlavní analytiky tuzemských komerčních bank působících na území České republiky tak skutečně Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém čtvrtečním zasedání dne 5.8.2021 zvýšila úrokové sazby v České republice. Aktuálně se tak základní 2T Repo sazba dostala na výši 0,75 % p.a. s tím, že diskontní sazba byla ponechána beze změny ve výši 0,05 procenta, avšak lombardní sazba byla zvýšena o 50 bazických bodů na úroveň ve výši 1,75 % ročně. Vyjma změny úrokových sazeb toto zasedání Bankovní rady ČNB projednalo novou prognózu vývoje české ekonomiky, podle které předpokládá růst domácího hospodářství a posilování české koruny (CZK) v příštím roce 2022 již pod hranicí 25 CZK za EUR a to v odhadovém kurzu ve výši 24,50 CZK za EUR.  Bankovní rada ČNB projednávala tuto novou prognózu vývoje domácí ekonomiky v ČR, podle které předpokládají v letošním roce 2021 jádrovou inflaci ve výši 3,00 % meziročně s tím, že v příštím roce 2022 by mělo dojít k jejímu mírnějšímu poklesu na úroveň ve výši 2,8 % meziročně. Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) pak v této prognóze ČNB centrální bankéři vidí pro letošní rok 2021 na hodnotě růstu o + 3,5 % s předpokladem pokračujícího a zvýšeného tempa růstu HDP v příštím roce 2022 o + 4,1 % ročně.

V reakci na tuto skutečnost v rámci obchodování na devizovém trhu došlo k růstu směnné hodnoty české koruny vůči ostatním světovým měnám a zejména pak vůči jednotné evropské měně euro (EUR) a americkému dolaru (USD). V souvislosti s tímto pak finanční stratégové investičních bank v napojení na analytiky makléřských společností predikují obdobný obchodní trend a to růst výnosů tuzemských korporátních dluhopisů a s ním spojený zvýšený zájem o emise těchto českých  firemních dluhopisů.  Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.