V současné době si tuto základní otázku již nekladou finanční stratégové centrálních bank světa, ale emitenti dluhopisů ať už jako zástupci států umisťující v rámci pomoci ekonomice své dluhopisy v programech FED či ECB a dalších centrálních bank po celém světě, ale i emitenti z řad privátních společností jako emitenti korporátních dluhopisů. Vývoj ekonomické situace v době pandemie koronaviru v mnohém změnil poměr vlivu provátního a státního sektoru, kdy již před tím docházelo k zvýšené regulaci fiančních produktů ze strany centrálních bankéřů a to s ohledem na výše úrokových sazeb, stanovení limitů úrokových sazeb hypoték a jejich pravidel a v českém prostředí pak i k zpřísnění podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů apod. V této souvislosti tak investorská obec nejen v České republice očekává i zpřísnění podmínek korporátních dluhopisů.

Podle vyjádření odborníku tohoto segmentu finančního trhu jako expertů na dluhový trh v napojení na právníky erudované v této části finančního práva lze odvozovat, že s největší pravděpodobností se nebude ba ani nemůže vztahovat retrospektiva právního procesu na již vydané dluhopisy. Nicméně odvozující skutečnosti od připravovaného mechanismu úprav odkupu státních dluhopisů zemí eurozńy Evropskou centrální bankou dávají jistý návod jak v blízké budoucnosti by mohly centrální banky zemí EU, ale i ostatní přistupovat k problematice korporátních dluhopisů. Tempo nákupů dluhopisů podle nouzového pandemického programu PEPP zrychlilo Podle společnosti Capital Economics dosáhlo tempo týdenních nákupů během čtyř týdnů po březnovém zasedání 16,9 miliardy EUR a v prvních osmi měsících roku je ECB nakupovala v průměru tempem 14,4 miliardy EUR a Někteří analytici v tom vidí zklamání.

Na základě těchto skutečností tak již nastal zvýšený zájem investorů o nákupy korporátních dluhopisů, které zajišťují stálý atraktivní výnos podle stávajících pravidel a to zejména těch společností, jejíž výhled předurčuje potencionální růst a prosperatibilní vývoj. Investoři co se týče zájmu v České republice nejsou výjimkou, avšak nabídky vhodných emitentů je již výrazněji omezena. Jednou z mnoha celosvětových investičních příležitostí může být i nákup firemního dluhopisu dřevařské společnosti Wood Seeds s.r.o., která má globální zkušenosti a přitom je českou společností pocházející z Plzně. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.