Podle mínění ekonomických zpravodajů, poslední vývoj dluhového trhu ukazuje, že vhodným finančním nástrojem pro investory a zejména pak drobnější investory se podle analytiků makléřských společností stávají investice realizované prostřednictvím korporátních dluhopisů a to do odvětví, která dávají správný předpoklad stability a potencionálního růstu těchto firem jako emitentů korporátních dluhopisů. Podle analytiků makléřských společností právě takovým odvětvím se v poslední době stal jednak dřevozpracující průmysl a také oblast realitního trhu se zaměřením na vlastní developerskou činnost,  zejména pak těch společností co působí převážně na území České republiky.

Tuzemská finančně obchodní scéna korporátních dluhopisů v České republice zažívá v poslední době výrazný boom dluhopisového trhu a zejména pak obchod s firemními neboli korporátními dluhopisy. Avšak z pohledu odpovědného investora jak uvádějí ekonomičtí zpravodajové v návaznosti na analytiky a finanční stratégy investičních bank je ze strany investora pro bezpečnost vložených finančních prostředků důležité posoudit důvěryhodnost jednotlivých emitentů a to tak, aby existoval reálný předpoklad toho, že podmínky korporátního dluhopisu budou naplněny a závazky emitenta beze zbytku vyrovnány. Na základě těchto veřejně známých doporučení se pak většina investorů uchyluje k osvědčeným institucionálním investorům a to zejména z oblasti bankovnictví, energetiky či nemovitostního trhu, kteří již řadu let na trhu působí a mají již vysoce pozitivní a konkrétní výsledky svého podnikaní.

V této souvislosti tak lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést  dluhopisy energetické skupiny ČEZ, také i holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) a rovněž v oblasti dynamicky se rozvíjejícího odvětví dřevozpracujcícho průmyslu upoutala pozornost investorů emise korporátních dluhopisů společnosti Wood Seeds s.r.o., která patří na českém trhu mezi úspěšné tak zvané start-up firmy. Investoři tak mají předně zájem o korporátní dluhopisy těch společností, jejichž činnost a vlastní podnikatelské aktivity nejsou jen úzce svázané s jedním druhem činnosti v rámci svého působení na trhu.  Nicméně podle ekonomických zpravodajů se i takovéto progresivní giganti na českém dluhopisovém trhu  najdou, kteří dokážou vysoce zefektivnit svoji činnost, která se následně odráží ve výsledku tvorby nadprůměrného zisku společnosti a možnosti výplaty nadstandardního výnosu ze svých dluhopisů.

Jednou z takových to málo firem na trhu v ČR je dle analytiků dluhopisového trhu plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila prodej svých korporátních dluhopisů za účelem rychlejšího dynamického vývoje svého podnikání. Výnos z těchto korpotátních dluhopisů pak investorům přinese 8,8 % ročního zhodnocení vložených investic se splatností 23 měsíců a kvartální výplatou výnosu. Dalším již řadu let působícím subjektem na trhu je emitent dluhopisů společnost EIP a,s, (Europa Investment Property) v rámci skupiny Premiot Group a.s.  s měsíční výplatou výnosu ve výši 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na finanční stratégy dluhopisového trhu nejsou tyto na první pohled relativně vysoké výnosy z dluhopisů přehnané a tudíž je nelze označit za podezřele vysoké, neboť právě specifika odvětví podnikání těchto společností jim umožňuje dosahovat takových to výnosů.