Segment dluhopisového trhu v podobě firemních dluhopisů, které jsou označovány jako korporátní dluhopisy v evropských zemích za poslední necelé 4 roky nabral obchodní trend, který je již po několik desítek let zcela příznačný pro dluhopisový trh v USA. Podle sdělení ekonomických zpravodajů až 80 procent soukromých obchodních společností a zejména korporací nadnárodního rozsahu je financováno prostřednictvím finančních nástrojů veřejného kapitálového trhu a to buď přímou formou umístění svých akcií na veřejném akciovém trhu nebo prostřednictvím vydání emise vlastních dluhopisů jako korporátní dluhopisy a není výjimkou, že značná část společností v USA používá pro své financování kombinaci obojích metod.

Tento trend financování evropských společností a zejména pak v zemích Evropské unie se v několika posledních letech v četnější míře rozšířil i do Evropy. Evropské společnosti tak těží ze zkušeností a z vyspělosti amerických dluhopisových trhů, kde je normální, že se firmy financují prostřednictvím dluhopisů. Tyto společnosti v Evropě tak zaznamenávají rostoucí oblibu emisí dluhopisů, avšak přesto korporace i nadále financují své zejména investiční plány z větší části z bankovních úvěrů. Právě tento poměr druhu financování mezi klasickým investičním bankovním úvěrem a formou financování prostřednictvím prodeje veřejné emise korporátní se v několika posledních letech i v Evropě mění, což potvrzuje jak zájem korporátních emitentů dluhopisů tak zejména zájem investorů, kteří touto formou zhodnocují své finanční prostředky s vysoce atraktivním ziskem.

V tomto směru evropských zemí není ani dluhopisový trh České republiky žádnou výjimkou a již celá řada společností, korporací ba i polostátních akciových společností jako například energetický gigant ČEZ využívá tuto možnost finančního trhu.  V této souvislosti tak dále lze, dle ekonomických zpravodajů například  uvést  dluhopisy holdingu PPF či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) a rovněž v oblasti dynamicky se rozvíjejícího odvětví dřevozpracujcícho průmyslu upoutala pozornost investorů emise korporátních dluhopisů společnosti Wood Seeds s.r.o., která patří na českém trhu mezi úspěšné tak zvané start-up firmy. Investoři tak mají předně zájem o korporátní dluhopisy těch společností, jejichž činnost a vlastní podnikatelské aktivity nejsou jen úzce svázané s jedním druhem činnosti v rámci svého působení na trhu.