Zasedání centrální banky USA Federal Reserve System (FED) respektivě jejího klíčového a řídícího orgánu Federálního výboru volného trhu FOMC (Federal Open Market Committee), který je jediný oprávněn rozhodovat o úrokových sazbách ve Spojených státech, během svého tradičního dvoudenního zasedání ve dnech 16.a 17.března letošního roku 2021 ve Washingtonu, DC rozhodlo, že stávající úrokové sazby v rozpětí od 0,00 do 0,25 % p.a. ponechá beze změny. Na základě tohoto rozhodnutí reakce devizového trhu ve vztahu k americkému dolaru (USD) se projevila jen v krátkodobém mírnějším poklesu směnné hodnoty USD vůči ostatním hlavním světovým měnám, avšak ještě před americkou středeční půlnocí směnná hodnota USD opět posilovala. Aktuálně se tak podle dolarového indexu DXY (US Dollar Currrency Index), který porovnává směnnou hodnotu USD vůči dalším šesti hlavním světovým měnám, hodnota USD během čtvrtečního evropského rána dne 18.3.2021, zhruba v čase 7:21 CET pohybovala v posilujícím obchodním trendu a to o + 0,02 % bodové hodnoty dle tohoto indexu na stavu ve výši 91,46 USD bodů. Následující den a to v pátek dne 19.3.2021 uzavřel obchodní týden, který označován v kalendáři letošního roku 2021 jako 11.v pořadí tento dolarový index DXY (US Dollar Curency Index) na hodnotě ve výši 91,74 USD bodů.

Na tuto situace po zasedání FOMC FED pak v rámci finančních trhů zareagoval i dluhopisový trh, kde hlavní státní dluhopisy posílily své výnosy a zároveň se zvýšil zájem investorů o korporátní dluhopisy. Například veřejně obchodovatelný US 10-ti letý státní dluhopis dosáhl v pátek 19.března 2021, zhruba v čase 20:55 CET svého výnosu ve výši 1,73 % p.a. a britský desetiletý UK dluhopis stejného dne 19.3.2021, zhruba v čase 18:50 CET vykazoval hodnotu svého výnosu ve výši 0,844 % ročně, Centrální bankéři USA spolu s ponecháním stávající výše bankovních sazeb také prozatím ponechali beze změny objem odkupu vládních dluhopisů, který byl stanoven na 120 miliard USD měsíčně. Avšak klíčové změny nastaly v tom, jak centrální bankéři FOMC FED vnímají ekonomickou cestu vpřed a jaký dopad to může mít na politiku Spojených států amerických, uvádějí ekonomičtí zpravodajové ze CNBC. „Po zmírnění tempa oživení se v poslední době objevily ukazatele ekonomické aktivity a zaměstnanosti, ačkoli odvětví, která jsou pandemií nejvíce nepříznivě ovlivněna, zůstávají slabá. Inflace nadále klesá pod 2 procenta, “uvedl tento výbor FEDu ve svém prohlášení po zasedání FOMC.

Podle ekonomických projekcí členů Federálního výboru pro volný trh se očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) v USA v roce 2021 vzroste o 6,5%, než se ochladí v pozdějších letech.  Předpovědi pro roky 2022 a 2023 jsou ve výši 3,3% ročního růstu HDP a  2,2%, než se růst usadí v dlouhodobějším rozmezí zhruba okolo 2,3 procent. V České republice dle údajů centrální banky ČR a to ČNB (České centrální banky) se očekává míra inflace v rozmezí 2,1 až 2,2 %, avšak v současnosti je dle údajů Českého statistického úřadu o něco vyšší a to ve výši 2,7 % meziročně. Rozdílnost těchto údajů je pak dáno vlastní metodikou spotřebního koše, ze kterého se výpočet provádí a pro bankovní sektor je užita jiná specifika se zaměřením na tzv. jádrovou inflaci. Ovšem i čeští investoři za stávajícího stavu velmi výrazným způsobem projevili zájem o korporátní dluhopisy. Stav výnosnosti a pokrytí míry inflace je pak o něco zhoršen v podmínkách České republiky ve vztahu k státním dluhopisům, kde je uváděn průměrný výnos státních dluhopisů ve výši 1,11 % ročně, avšak míra stávající meziroční inflace uváděná českým statistickým úřadem dosáhla výše 2,7% p.a. s výhledem centrální banky ČNB (Česká národní banka) na hodnotu ve výši 2,2 % v roce 2022.

Tento současný stav v ČR tak české investory nebo obchodníky investující v českých korunách (CZK) přivedl k zvýšenému zájmu právě o korporátní dluhopisy a to těch společností,  jejichž obchodní činnost a tudíž i tvorba zisku je orientovaná na odvětví jako realitní trh, energetika či stavebnictví s ohledem na výrobu stavebních materiálu a zejména pak na dřevozpracující průmysl. V tomto segmentu finančního trhu s dluhovými nástroji, kdy korporátní dluhopis představuje vysoce atraktivní výnos mohou relativně bezpečně investoři získat výnosy ve výši zhruba od 6 do 9 procent ročně. Z takových to společností dle analytiků lze namátkou například uvést developerskou společnost Europa Investment Property a.s. nebo úspěšně se rozvíjející společnost Wood Seeds s.r.o. jako start-up projekt dřevozpracujícího průmyslu, kde aktuálně lze dosahovat v průměru hrubé obchodní  marže až ve výši okolo 2.000 % jako rozdíl ceny surového a zpracovaného dřeva.