Stávající míra inflace v České republice se tak nepřímo promítá i do současné výše směnné hodnoty české koruny (CZK), která i přes snahu centrálních bankéřů z České národní banky (ČNB) ve formě intervenčních nákupů na devizovém trhu s cílem posílil kurz CZK se i tak propadá. Aktuálně se tak v průběhu evropského úterního rána dne 27.září letošního roku 2022, zhruba v čase 6:04 CET na devizovém trhu v rámci forexových operací obchodovala česká koruna (CZK) vůči americkému dolaru (USD) ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši rozpětí od 25,5080 do 25,5680 CZK za USD s dosavadním denním posílením CZK o + 0,38 % vůči USD. Podle analytiků tento momentální trend posílení koruny je pouze krátkodobá reakce na celosvětový pokles USD. Riziko výraznějšího oslabení koruny s blížícím se koncem tohoto roku a se začátkem roku příštího tak v tuto chvíli není vůbec malé, a i proto finanční analytici devizového trhu spolu s analytiky makléřských společností nedávno viditelně oslabili tak zvaný korunový výhled pro celý rok 2023 a počítají s propadem koruny v případě omezení intervencí ČNB až za tak zvanou Singerovu hranici ve výši 27 CZK za EUR a v případě USD není vyloučeno, že se přiblíží kurz CZK vůči USD k 30 CZK za USD.

Právě tato současná situace tak přeje majitelům dluhopisů neboť meziměsíční míra inflace zahájila podstatné zmírnění tempa svého růstu a tak atraktivita výnosů z těchto dluhopisů a zejména pak z korporátních dluhopisů je zcela jasně viditelná. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.